Ekonomika

Ekonomika

Země má bohaté zásoby ropy a zemního plynu, proto také patří mezi jednu z nejbohatších zemí světa. Ropa se zde těží od roku 1960. Hlavními středisky SAE jsou Abu Dhabi a Dubai, kde se realizují nákladné průmyslové projekty a je zde precizně vybudovaná infrastruktura. Asi 60% obyvatel pracuje ve službách, které představují 45% tvorby HDP. Zemědělství v zemi není příliš rozvinuté, pěstuje se zde pouze zelenina a datle, lidé se také věnují rybolovu. Nafta, zemní plyn a datle se vyváží hlavně do USA, Japonska, Indie, Velké Británie, Itálie a Německa.

Hospodářství SAE měřené reálnou hodnotou HDP vykázalo v roce 2013 růst ve výši 5,2 %, přičemž hodnota HDP dosáhla 414,268 mld. USD (v roce 2012 činil růst HDP 4,4 %). Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v nominální hodnotě v roce 2013 dosáhl 50.000 USD, v přepočtu na paritu kupní síly (podle EIU) 69 800 USD, což řadí SAE k nejbohatším zemím světa. V roce 2014 se očekává růst HDP ve výši 4,6 % a v roce 2015 růst ve výši 4,8 %. Země dosahovala v minulých letech stabilního ekonomického růstu, který byl podporován vysokou cenou ropy. Tento růst byl v uplynulých letech poněkud moderován, což bylo způsobeno jednak celosvětovou ekonomickou krizí, která ovlivnila realitní trh a cestovní ruch především v Dubaji, tak i poklesem cen ropy ze svých maximálních hodnot z první poloviny roku 2008. SAE však není na těžbě ropy, na rozdíl od sousedních zemí, hospodářsky závislá, petrochemický sektor se podílí pouze 31 % na tvorbě HDP. Těžba ropy se v roce 2013 pohybovala na úrovni 2,760 bpd. K pozitivnímu vývoji v roce 2013 nadále přispívala především zvýšená ekonomická aktivita v emirátu Abu Dhabi, což napomohlo ke zlepšení spotřebitelské důvěry a podpoře spotřeby v soukromém sektoru. V roce 2013 došlo k opětovnému oživení realitního trhu v Dubaji. Současně došlo k mírnému nárůstu míry inflace, která se v roce 2013 pohybovala kolem 1,1 % (v roce 2012 to bylo 0,7 %). V roce 2014 došlo k nárůstu míry inflace na 2,5 %. Podíl odvětví na HDP: těžba ropy a plynu - 31%, průmyslová výroba (včetně petrochemické) - 16%, turistický ruch a navazující služby - 14%, stavebnictví - 11%, obchod - 10%, doprava - 10%, bankovnictví a finance - 8%. V rámci podpory zájmu občanů SAE o zapojení se do pracovního procesu vláda podporuje vznik nových pracovních míst pro občany SAE (zejména u ropných společností, v bankovním sektoru a v oblasti služeb). V případě restrukturalizace jsou jako první propouštěni cizinci. V bankovním sektoru je vyžadována 20% zaměstnanost místních občanů z celkového počtu zaměstnanců. Za rok 2013 dosáhl růst HDP 4,6 %, kromě mírného zvýšení objemu těžby ropy došlo také k nárůstu neropného průmyslu, a to zejména díky vládním výdajům na nové projekty v Abu Dhabi a Dubaji. Pozvolné oživení nastává zejména ve stavebnictví, které bylo od roku 2008 zasaženo hlubokou recesí. Nárůst zaznamenal také sektor služeb, včetně obchodu, dopravy a cestovního ruchu. Ze 7 emirátů se na tvorbě HDP podílí emirát Abu Dhabi 60%, Dubai 30%, Sharjah 5%. Zbylé 4 emiráty se podílejí celkem 5%.

Rezervace
po telefonu
Rezervace Kuba
+420 725 699 909
Rezervace Emiráty, Srí Lanka
+420 725 631 875
Rezervace Dominikánská republika, Mexiko, Maledivy
+420 257 221 724
Získejte slevu 599 Kč
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte
599 Kč
na dovolenou!
Souhlasím s podmínkami registrace